OMDAT  BUREN  BELANGRIJK  ZIJN

Stichtend Voorzitter Jacques Berkvens startte in 2002 de buurtvennootschap

 ‘Portus aan de Reep’

 en beschreef meteen onze

Missie:

 

  • Ervoor zorgen dat we elkaar niet voorbijlopen en een sfeer van jovialiteit bevorderen.
  • Erop attent blijven dat de velen van buiten onze buurt hier steeds welkom zijn en zich bij ons thuis voelen.
  • Voor hen die we in onze buurt ontmoeten, een open oog, oor en hart hebben. 
  • Jaarlijks enkele initiatieven die een klimaat van vriendschap creëren. Wij blijven ervan overtuigd dat een ideologie-overstijgende buurtvereniging die zich goed voelt, gelukkig is, de verzuring en het ongenoegen van mensen met succes, kan tegengaan.

 

Onze steeds aantrekkelijk wordende buurt, waar het leuk vertoeven is, doet meer en meer mensen besluiten om hier te komen wonen.

Wij trachten met ons buurtcomité een programma uit te werken dat het sociaal weefsel in onze buurt versterkt. De oudere bevolking dreigt echter eenzamer te worden, daarom zijn we zinnens een extra inspanning te doen om ook hen te betrekken bij onze initiatieven.

Ook de communicatiemiddelen breiden uit en wij willen daar, met uw hulp, gebruik van maken: we sturen onze nieuwsbrieven naar hen die ons het e-mail adres bezorgen waarop we ze kunnen bereiken. 

De buurtvereniging Portus aan de Reep staat open voor alle ideeën die mensen samenbrengt.
Onze grote wens is samen met een gedreven buurtcomité te werken naar een mooie, harmonieuze samenleving in onze Portus.