OMDAT  BUREN  BELANGRIJK  ZIJN

 

 

11 maart 14h00

  • Portuscafé @ Artevelde brouwerij

17 april. 14h00.   

  • Portus @ de Reep in de middeleeuwen   @  15,00 €

@ Sint-Bavohumaniora, Reep 4   14h00

Ontwikkeling en groei van de rivierhaven Gent in de Middeleeuwen /  Voordracht door Dhr. Frank Gelaude

Gentenaars kennen allemaal de Brabantdam, Steendam, Ottogracht, Oude Houtlei… maar weten we nog waar de Sint-Jansgracht lag en het Sleksken?

Wat was de rol van het Paddegat, de Clapschiete en de Braamgaten? Hoe en wanneer zijn die waterlopen en constructies ontstaan en dan weer verdwenen? 

Waar vloeit de Leie en Schelde eigenlijk samen? 

De aanleg van stuwen, dammen en dijken en waterbouwkundige werken in de Middeleeuwen hebben onze stad een ander gezicht gegeven. 

Transporten op het water waren in die tijd immers belangrijker dan het vervoer over de weg! 

Deze voordracht geeft ons inkijk in de ‘waterhuishouding’ van middeleeuws Gent: Middeleeuwse ontwikkelingen die blijkbaar terug 

actuele materie zijn bij de hernieuwde aandacht voor water in de stad en het openleggen van waterlopen.

Deze voordracht wordt, bij gunstig weder, gevolgd door een wandeling in de buurt via de Reep. 

Betaling op rekening BE 49 7350 4000 1471 is bewijs van inschrijving. 

22 mei    13h30 

13h30 vertrek vd bus aan Limburgstraat

  • Bezoek en Ontdek het Sluizencomplex in Terneuzen

Zijn die schepen nu zo groot of zijn wij zo klein? Op het sluizencomplex in Terneuzen vergaap je je aan megaschepen. Hier ontdek je pas echt hoe groot schepen zijn! Je ziet de bemanning hard werken en op het achterschip wappert de vlag. Welke lading zou erin het schip zitten? Natuurlijk passeren er ook binnenschepen. Zij vervoeren hun ‘droge’ en ‘natte’ ladingen naar Sas van Gent, Zelzate of Gent. Weet je bijvoorbeeld dat de vracht van een standaard binnenvaartschip gelijk staat aan 120 vrachtwagens?

Onze gids neemt je mee naar het sluizencomplex en vertelt je alles over deze maritieme wereld. Hoe vaar je veilig vanaf de Westerschelde naar Gent? Hoe loodsen we schip door een sluis en hoe werkt dat schutten van schepen nu eigenlijk? We nemen een kijkje in de 18 meter diepe brugkelder en natuurlijk bezoeken we het uitkijkpunt op de sluizen. Daar zie je hoe hard gewerkt wordt aan de bouw van de Nieuwe Sluis. Deze sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal: 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep!

OPGELET: voor bezoek aan sluizencomplex:

  • de 40 eerste betalenden verplaatsen zich per bus en betalen 45€ p/p incl 2 koffie (ééntje vooraf, ééntje achteraf). Vertrek om 13h45 aan de Limburgstraat.

Het bezoek ter plaatse start om 15h00

  • Indien er meer dan 40 personen meegaan, dienen deze personen zich te verplaatsen naar Terneuzen met eigen vervoer.

Hun bezoek start om 16h30 en betalen: 18€ p/p

         Wij kunnen slechts deelnemers aanvaarden voor de sessie van 16h30    als    er reeds 40 personen ingeschreven zijn voor de sessie van 15h00.

 

Betaling op rekening BE 49 7350 4000 1471 is bewijs van inschrijving.