OMDAT  BUREN  BELANGRIJK  ZIJN

 

In een stad zoals Gent en in een buurt zoals "Portus aan de Reep" mogen wonen is een absoluut voorrecht.
Steeds meer mensen worden zich bewust van deze realiteit en hebben de intentie zich hier te komen vestigen of hebben dit reeds gedaan.


Portus aan de Reep

heeft jarenlang ernaar gestreefd de inter-menselijke sfeer binnen deze buurt te bevorderen

en de jovialiteit onder de buurtbewoners op te drijven.

Verschillende activiteiten van uiteenlopende aard en met telkens een sociale - vriendschap  stimulerende - inslag werden jaarlijks georganiseerd door een enthousiast bestuur

dat nu na vele jaren van noeste inzet, thans aan vervanging toe is.
Het is de wens van het nieuwe bestuur dezelfde idealen voor Portus a/d Reep na te streven.

Een goede sfeer kan echter nooit door een bestuur of comité worden opgelegd, noch geschapen.
Hiervoor kan alleen op de leden van Portus a/d Reep beroep worden gedaan:

op u allen dus.

Dit  faciliteren zal steeds de missie van het bestuur blijven.

                                                                                                                                                                                                                                                     Voorzitter Dr. Francis Caveye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0473 94 58 12