Portus AAn de Reep

Beste buren,

Portus aan de Reep  herneemt na 2 jaar haar activiteiten.

Een greep uit ons programma:

- we starten ons programma met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het provinciehuis op 28/01/202

- op uitnodiging van Stéphanie d’Hose,  Senaatsvoorzitster van de Senaat en comitélid van  onze buurtvereniging worden we rondgeleid in de Senaat, en  dit op 12/03/2022. 

- op 02/04/2022  bezoeken we de Boekentoren  en de Belvedère, een architectuurparel van Henri Van de Velde terug open na restauratie,  en dit met gids

 - in het voorjaar sluiten we ons aan bij de programmatie van de Miry en kiezen we voor jullie een concert. 

- Oktober 2022 is “Filmfest" maand , waar ons bestuurslid Jacques Dubrulle  traditiegetrouw een activiteit inplant.

Tot binnenkort, 

Annie Adens
Voorzitter