Portus AAn de Reep

 

Beste buren,

 

Na meer dan 2 jaar van inactiviteit en met het vooruitzicht dat we stilaan alles kunnen hernemen, start onze buurtwerking opnieuw op.

Onze voorzitster, Annie Adens, die onze vereniging vele jaren met veel enthousiasme en energie heeft geleid, heeft de wens uitgedrukt ontlast te worden van haar voorzitterschap.

 Het bestuur van Portus aan de Reep heeft daarop unaniem beslist  Dr. Francis Caveye te vragen  de taak nieuwe voorzitter van onze buurtvereniging op zich te nemen.

We danken Francis dat hij de taak als nieuwe voorzitter aanvaard heeft en we zullen samen met hem ervoor zorgen dat "Portus aan de Reep"

haar rol als buurtvereniging in het centrum van onze stad zal blijven vervullen. We danken  nogmaals Annie voor haar grote inzet als voorzitter in  de voorbije periode.

Als eerste activiteit  start onze buurtwerking met de voorstelling van Close op het Filmfestival Gent, en dit op 15/10/2022 om 16u30 en op 6 november staat een bezoek aan Senaat op het programma. Senaatsvoorzitter Stephanie D'Ose, bewoner van Portus aan de Reep zal onze gastheer zijn. 
Alle informatie vinden jullie HIER.

We kijken er alvast naar uit om jullie terug te ontmoeten na deze bizarre periode van mondmaskers, lock downs en afstand nemen

2023  Bezoek aan Senaat