Portus AAn de Reep

Beste buren,

 

Het bestuur van de “Portus aan de Reep” wenst jullie een hoopvol 2022 toe. Het wordt terug klinken op afstand om het jaar met volle moed in te zetten. 

Onze  receptie in het Provinciehuis kan spijtig genoeg niet doorgaan wegens de huidige situatie, maar we hopen dat we in de loop van 2022 het voorziene programma kunnen hervatten.

Een greep uit ons programma:

- op uitnodiging van Stéphanie d’Hose,  Senaatsvoorzitster van de Senaat en comitélid van  onze buurtvereniging worden we rondgeleid in de Senaat, en  dit op 12/03/2022. 

- op 02/04/2022  bezoeken we de Boekentoren  en de Belvedère, een architectuurparel van Henri Van de Velde terug open na restauratie,  en dit met gids

 - in het voorjaar sluiten we ons aan bij de programmatie van de Miry en kiezen we voor jullie een concert. 

- Oktober 2022 is “Filmfest" maand , waar ons bestuurslid Jacques Dubrulle  traditiegetrouw een activiteit inplant.

Tot binnenkort, 

Annie Adens
Voorzitter