Portus AAn de Reep

 

Welkom op de webstek van onze buurt.

Onze steeds aantrekkelijk wordende buurt, waar het leuk vertoeven is, doet meer en meer mensen besluiten om hier te komen wonen. Wij trachten met ons buurtcomité een programma uit te werken dat het sociaal weefsel in onze buurt versterkt. De oudere bevolking dreigt echter eenzamer te worden, daarom zijn we zinnens een extra inspanning te doen om ook hen te betrekken bij onze initiatieven.

Ook de communicatiemiddelen breiden uit en wij willen daar, met uw hulp, gebruik van maken: we sturen onze nieuwsbrieven naar hen die ons het e-mail adres bezorgen waarop we ze kunnen bereiken. 

De buurtvereniging Portus aan de Reep staat open voor alle ideeën die mensen samenbrengt.
Mijn grote wens is samen met een gedreven buurtcomité te werken naar een mooie, harmonieuze samenleving in onze Portus.

Annie Adens
Voorzitter