Voor nieuwe bewoners die het Gents nog niet machtig zijn:

 

- HEHN : Ik heh,  gij hebt,  jij hee,  w'hehn,  gulder heht,  z'heh,  ik hou,  gij houdt,  jij hoa,  w'hoen,  gulder houdt,  zulder hoan,  (hebben)

- HEHWEN: Hehn es Hehn, en hehren es de kunst. (houden)

-AFBLIEKENt Es tegenwoordig mode van afgelikte jeans (klaarder van kleur doen worden)

 

later meer