Standbeelden

 

  • Willem 1  der Nederlanden   (Reep)

Gebroeders Van Eyck

De Geknielden van George Minne op het Emiel Braunplein