Gent ontstond aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. De naam Gent zou afkomstig zijn van de Keltische waternaam Gond, verbasterd naar het Germaanse Gand, waarvan het Latijnse Gandavum is afgeleid.

 

Deze heidense nederzetting werd tijdens de Frankische periode (7de eeuw) gekerstend door de H. Bavo, die de Sint-Baafs-abdij stichtte en de H. Amandus, die op de Blandijnberg de Sint-Pietersabdij stichtte.

 

In 879 werden de geestelijken door de Vikingen uit die twee abdijen verdreven en de burgerlijke bevolking, die reeds eerder was verhuisd naar een hoger gelegen site gelegen aan de Schelde tussen de twee abdijen, bouwde daar (om zich te beschermen) een hoefijzervormige gracht met wal: een “Portus aan de Nederschelde”.

 

Hier ontstond dus het oude burgerlijke Gent: in wat nu onze buurt is.

Voor meer info willen we u graag verwijzen naar de webstek van de Stad Gent waar u een meer uitgebereide geschiedenis van de binnenstad van Gent kunt lezen.

 

 

Deze nederzetting noemen wij “Portus aan de Reep” (niet te verwarren met de jachthaven “Portus Ganda”): de Nederschelde werd immers (onder meer in openbare dossiers uit 1882-1886) ook “Reep” genoemd, van het Germaanse “Rippa” = rechte strook grond, veelal langs een water.