Gent ontstond aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. De naam Gent zou afkomstig zijn van de Keltische waternaam Gond, verbasterd naar het Germaanse Gand, waarvan het Latijnse Gandavum is afgeleid.

 

Deze heidense nederzetting werd tijdens de Frankische periode (7de eeuw) gekerstend door de H. Bavo, die de Sint-Baafs-abdij stichtte en de H. Amandus, die op de Blandijnberg de Sint-Pietersabdij stichtte.

 

In 879 werden de geestelijken door de Vikingen uit die twee abdijen verdreven en de burgerlijke bevolking, die reeds eerder was verhuisd naar een hoger gelegen site gelegen aan de Schelde tussen de twee abdijen, bouwde daar (om zich te beschermen) een hoefijzervormige gracht met wal: een “Portus aan de Nederschelde”.

Hier ontstond dus het oude burgerlijke Gent: in wat nu onze buurt is.

 

De PORTUS, de oudste middeleeuwse versterkingen van Gent, dateert uit de 9de eeuw. De wijk in het vroegere Portusareaal kan dus bogen op een meer dan duizendjarige geschiedenissen mag zich terecht 'de oudste wijk van Gent noemen. De 'Genius loci' is in de Portuswijk heel sterk, want elke omgedraaide steen heeft er zijn verhaal.

 

De Kuip is het historisch hart van Gent. Tot de 13e eeuw was het omringd door een watergordel. Een gebied van 80 ha was in het NW begrensd door de Leie, in het NO door de Ottogracht, in het O de Schelde (Reep), in het Z de Ketelgracht en  in het W de Houtlei.

Ruim 200 jaar geleden deed Willem I op 5 september 1815 zijn Blijde Intrede in Gent. Het 15-jarig bewind van de Koning der Nederlanden was voor Gent een periode van sterke economische ontwikkeling en culturele ontplooiing.

 

Voor meer info willen we u graag verwijzen naar de webstek van de Stad Gent waar u een meer uitgebereide geschiedenis van de binnenstad van Gent kunt lezen.

De nederzetting noemen wij “Portus aan de Reep” (niet te verwarren met de jachthaven “Portus Ganda”): de Nederschelde werd immers (onder meer in openbare dossiers uit 1882-1886) ook “Reep” genoemd, van het Germaanse “Rippa” = rechte strook grond, veelal langs een water.

 

Ruim 200 jaar geleden deed Willem I op 5 september 1815 zijn Blijde Intrede in Gent. Het 15-jarig bewind van de Koning der Nederlanden was voor Gent een periode van sterke economische ontwikkeling en culturele ontplooiing.

 

 

het oranje kantje van Gent

Ruim 200 jaar geleden deed Willem I op 5 september 1815 zijn Blijde Intrede in Gent. Het 15-jarig bewind van de Koning der Nederlanden was voor Gent een periode van sterke economische ontwikkeling en culturele ontplooiing.

2023 Bezoek aan de Senaat