• 01.09.2020      15de Portuscafé in de bar van het IBIS hotel in de Limburgstraat
  • 17.10.2020      Ons jaarlijks bezoek aan Filmfest Gent met aansluitende receptie
  • 28.11.2020      9e  Kaasavond verzorgd door onze buren van de Mekka in de bovenzalen van De Abt in de Lange Kruisstraat

ONTDEK ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN

Welkom op de webstek van onze buurt.

Onze steeds aantrekkelijk wordende buurt, waar het leuk vertoeven is, doet meer en meer mensen besluiten om hier te komen wonen. Wij trachten met ons buurtcomité een programma uit te werken dat het sociaal weefsel in onze buurt versterkt. De oudere bevolking dreigt echter eenzamer te worden, daarom zijn we zinnens een extra inspanning te doen om ook hen te betrekken bij onze initiatieven.

Ook de communicatiemiddelen breiden uit en wij willen daar, met uw hulp, gebruik van maken: we sturen onze nieuwsbrieven naar hen die ons het e-mail adres bezorgen waarop we ze kunnen bereiken. 

De buurtvereniging Portus aan de Reep staat open voor alle ideeën die mensen samenbrengt.
Mijn grote wens is samen met een gedreven buurtcomité te werken naar een mooie, harmonieuze samenleving in onze Portus.